ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Λ. Κηφισίας  16, 
Αμπελόκηποι - Αθήνα  115-26
Τηλ. 210 3446384 - Φαξ. 2103442203

Πέμπτη 22 Φεβρουάριος 2018

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, έχει ως εξής: