Τετάρτη 13 Δεκέμβριος 2017

 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, έχει ως εξής: