ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Λ. Κηφισίας  16, 
Αμπελόκηποι - Αθήνα  115-26
Τηλ. 213 1316384 - Φαξ. 2103442203

Παρασκευή 20 Απρίλιος 2018

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, έχει ως εξής: