ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Λ. Κηφισίας  16, Αμπελόκηποι - Αθήνα  115-26
Τηλ. 213 1316384 - Φαξ. 2103442203
email:sypyyp@gmail.com